• Date
  25-27 Aug 2018
 • Location
  Istanbul
 • Tickets
 • Speakers
 • UpComing Events
  همایش بررسی فرصت‌های سرمایه گذاری در عراق
  27-مرداد-1398 استانبول، ترکیه
  27
  شهریور
 • 27-1
  شهریور 1398
  بازار عراق:
  همایش بررسی فرصت‌های سرمایه گذاری در عراق
  استانبول، ترکیه
  27
  شهریور
 • بازار عراق:
  همایش بررسی فرصت‌های سرمایه گذاری در عراق
  استانبول، ترکیه
  27
  شهریور
 • 27-1 شهریور 1398
  بازار عراق:
  همایش بررسی فرصت‌های سرمایه گذاری در عراق
  27
  شهریور
 • 27-1
  شهریور 1398
  بازار عراق:
  همایش بررسی فرصت‌های سرمایه گذاری در عراق
  27
  شهریور
 • 27-1
  شهریور 1398
  بازار عراق:
  همایش بررسی فرصت‌های سرمایه گذاری در عراق
  • 00
   Days
  • 00
   Hours
  • 00
   Mins
  • 00
   Secs
  27
  شهریور
همایش بازار عراق

ما با اتکا به تجربه گران سنگ 25 سال فعالیت بازرگانی با عراق، برآن شده ایم در همایش 3 جانبه «بازار عراق» با حضور مقامات مسئول، صاحبان صنایع، سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی ارشد ترکیه، عراق و ایران راه کارهای افزایش فعالیت اقتصادی در این کشور را بررسی کنیم تا با
هم‌افزایی بیشتر و فرصت ارتباط رودر رو، روند صعودی تجارت و سودآفرینی مشارکت کنندگان را بهبود ببخشیم.
نشست 3 جانبه «بازار عراق» به شما فعال اقتصادی گران مایه کمک می کند تا با شناخت بازار عراق، سهم خود از این اقتصاد را افزایش دهید.

Media Center